ข้อความวิ้ง

ยินดีต้องรับเข้ารสู่เว็บไซต์ BLOGGER.COM ของผมแบบ ANIMES น่ะครับ

Music

วันพุธที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563ชื่อ นายพนา  สุริยวงศ์
ชื่อเล่น ออฟ
อายุ 18 ปี
วัน / เดือน / ปี  วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2544

My name is Panar  Sruiyawong
My nickname Aof
I am 18 years old
My Birthday 12 July 2002